Pediatria Catalana

Consell de Redacció

Director

Carlos Rodrigo Gonzalo de Líria

Caps de redacció

Araceli Caballero

Pedro Domínguez

Consell de redacció

Pilar Abad

Roger Esmel

Berta Ferran

Anna Habimana

Cristian Launes

Esther Lera

Maria Margaret Mercadal-Hally

Alba Pérez (Alemanya)

Marta Pérez

Victoria Rello

Adela Retana

Silvia Ricart

Carles Rodríguez-Galindo (EUA)

Consol Sànchez

Lluís Subirana

Mireia Tirado

Maite Turpin

Aina Valls

Marta Velazquez

 

Comitè Editorial

Gemma Claret (Mort Sobtada)

Anna Gatell (Trastorns d'aprenentatge)

Marcos Linés (Neonatologia)

Núria López (Malalties infeccioses)

Carles Luaces (Urgències)

Andrea Martín (Immunodeficiències)

Antoni Martinez-Roig (Pediatria Social)

Montse Montraveta (Gastroenterologia)

Servi Navarro (C. Pal·liatives i cronicitat)

Enrique Pérez (Activitat física i esport)

Mònica Piquer (Al·lèrgia)

Luís Renter (Intensius)

Ernesto Sánchez (Pneumologia)

Rosangela Tomasini (Endocrinologia)

Pablo Velasco (Hematologia)

 

Secretària de redacció

Natàlia Corominas