Pediatria Catalana

Consell de Redacció

Director

Carlos Rodrigo Gonzalo de Líria

Caps de redacció

Araceli Caballero

Pedro Domínguez

Consell de redacció

Pilar Abad

Roger Esmel

Clara Esteva

Berta Ferran

Pablo González

Anna Habimana

Esther Lera

Maria Margaret Mercadal-Hally

Lluís Mayol

Alba Pérez (Alemanya)

Victoria Rello

Adela Retana

Silvia Ricart

Elena Rodríguez

Olalla Rodríguez

Carles Rodríguez-Galindo (EUA)

Consol Sànchez

Eduard Solé

Lluís Subirana

Aina Valls

 

Comitè Editorial

Lourdes Ausín (Mort Sobtada)

Ferran Campillo (Salut mediambiental)

Mireia Crehuet (Cures pal·liatives i cronicitat)

Victòria Fumadó (Nens sense fronteres)

Anna Gatell (Trastorns d'aprenentatge)

Marcos Linés (Neonatologia)

Inés Loverdós (Gastroenterologia)

Carles Luaces (Urgències)

Antoni Martinez-Roig (Pediatria Social)

Natàlia Mendoza(Malalties infeccioses)

Sandra Ortigosa (Endocrinologia)

Enrique Pérez (Activitat física i esport)

Mònica Piquer (Al·lèrgia)

Mario Sánchez (Intensius)

Ernesto Sánchez (Pneumologia)

Pepe Serrano (Vacunes)

Xavier Solanich(Immunodeficiències)

Pablo Velasco (Hematologia)

 

Secretària de redacció

Natàlia Corominas