Pediatria Catalana

Consell de Redacció

Director

Carlos Rodrigo Gonzalo de Líria

Caps de redacció

Araceli Caballero

Pedro Domínguez

Consell de redacció

Pilar Abad

Roger Esmel

Clara Esteva

Berta Ferran

Sebastià González

Pablo González

Esther Lera

Maria Margaret Mercadal-Hally

Alba Pérez (Alemanya)

Marta Pujol

Victoria Rello

Adela Retana

Silvia Ricart

Elena Rodríguez

Olalla Rodríguez

Carles Rodríguez-Galindo (EUA)

Consol Sànchez

Eduard Solé

Lluís Subirana

 

Comitè Editorial

Lourdes Ausín (Mort Sobtada)

Joan Balcells (Intensius)

Ferran Campillo (Salut mediambiental)

Laura Castells (Neonats)

Mireia Crehuet (Cures pal·liatives i cronicitat)

Victòria Fumadó (Nens sense fronteres)

Anna Gatell (Trastorns del ND i aprenentatge)

Inés Loverdós (Gastroenterologia)

Carles Luaces (Urgències)

Antoni Martinez-Roig (Pediatria Social)

Natàlia Mendoza(Malalties infeccioses)

Enrique Pérez (Activitat física i esport)

Mònica Piquer (Al·lèrgia)

Jaime Antonio Rodriguez (Adolescència)

Ernesto Sánchez (Pneumologia)

Pepe Serrano (Vacunes)

Xavier Solanich(Immunodeficiències)

Silvia Teodoro (Cardiologia)

Mireia Tirado (Endocrinologia)

Pablo Velasco (Hematologia)

 

Secretària de redacció

Natàlia Corominas i Maite Medina