Pediatria Catalana

Presentació

Pediatria Catalana és la Publicació oficial de la Societat Catalana de Pediatria

El mes de gener de 1928 s'inicià la publicació amb el nom de Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria.

Des d'aleshores s'ha publicat ininterrompudament fins a l'actualitat excepte: del 1937 al 1946, pel final de la guerra civil, el 1950 i 1951 pels efectes de la postguerra i l'any 1976.

La revista està indexada a EMBASE/Excerpta Medica, a Índice Médico Español, i a IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud)

Els noms de la revista:

1928-1936: Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria

1947: Boletín de la Asociación de Pediatras de Cataluña

1948-1949: Boletín de la Sociedad Catalana de Pediatría

1952-1958: Pediatría. Suplemento de Anales de Medicina. Boletín de la Sociedad Catalana de Pediatría

1959-1975: Boletín de la Sociedad Catalana de Pediatria

1977-1995: Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria

1996--: Pediatria Catalana

Documents