Pediatria Catalana

Casos clínics interactius

Casos clinics interactius: http://webs.academia.cat/casosclinics/

  • Nena de 4 anys que consulta amb dolor a la cuixa esquerra
  • Nounat amb hipocalcèmia
  • Hipertensió intracranial i febre perllongada en nen d’origen equatorià
  • Pubarquia en nena de 8 anys
  • Lesió papulosa frontal de llarga durada
  • Diagnòstic diferencial de pal·lidesa cutània i petèquies
  • Exantema pretibial unilateral
  • Pneumònia d’evolució tòrpida en un nen d’un mes i mig: què hem de pensar?
  • Nen d’un mes de vida amb dificultat respiratòria

 

 

Documents