Pediatria Catalana

Indicacions pels autors

L’objectiu preferent de PEDIATRIA CATALANA és ser el reflex de les activitats de la Societat Catalana de Pediatria i de les de tots els seus socis i la pediatria catalana en general.

PEDIATRIA CATALANA considerarà per ser publicats els treballs clínics o d’investigació relacionats amb totes les branques de la pediatria, i també la informació relacionada amb les activitats científiques, professionals i socials de la Societat.

PEDIATRIA CATALANA, indexada a EMBASE/Excerpta Medica i Índice Médico Español, s’adhereix a les recomanacions del Comitè Internacional d’Editors de Revistes Mèdiques pel que fa als requisits d’uniformitat dels manuscrits presentats a revistes biomèdiques (estil de Vancouver). Es recomana que, abans de preparar un treball, els autors consultin l’última edició d’aquests requisits.

 

Consulteu l'arxiu adjunt amb les indicacions detallades pels autors