Pediatria Catalana

Directors

1928

Joan Cordoba i Rodriguez

1929 - 1932

Polió Buxó Izaguirre

1932 - 1934

Miquel Torelló Cendra

1934 - 1936

Josep Mª Girona Cuyàs

1947

Lluís Esteve Terrades Vià

1948 - 1949

Josep Gaspà Basora

1952 - 1959

Andreu Olivé Badosa

1960 - 1966

Oriol Casassas Simó

1966 - 1975

Josep Llorens Terol

1977 - 1978

Comité de Redacció

1979 - 1980

Josep Mª Bosch Banyeras

1980 - 1987

Joan Nadal Amat

1987 - 1996

Josep Argemí Renom

1996 - 2000

Ferran Alfons Moraga Llop

2001 - 2006

Vicente Molina Morales

2007 - 2015

Antoni Martínez Roig

2015 -

Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria